Часовникът избързва, изостава

Работете по модела. 

Часовникът избързва (Часы спешат)             Часовникът изостава  (Часы оттстают)

МОДЕЛ:  3:00 Часовникът на Христина показва  3, 15.  Нейният часовник избързва с 15 минути.

9:00     Часовникът на Х. показва 9:20.  Нейната часовник избързва с 20 минути

1:00      Часовникът на Х. показва 12:40. Нейният часовник изостава с 20 минути

3:55      Часовникът на Х. показва  3:55. Нейният часовник е точен (е верен)

7:30      Часовникът на Х избързва с 15 минути. Часовникът на Христина показва 7 и 45 или 8 без 15

14:10     Часовникът на Х изостава с 10 минути. Нейният часовник показва точно 2

18:35      Часовникът на Х показва 17:35. Часовник изостава с 1 час

Опубликовать комментарий

Оставить комментарий