Колко е часът

Георгиос: Ало, Иване, здравей!

Иван: Здравей! Защо се обаждаш толкова рано?… Колко е часът?

Георгиос: Сега е 9 и 10. Рано ли е?

Иван: Сего е точно 9 часа. Новият ти часовник не е точен. 

Георгиос: Часовникът ми е верен, твоят е назад 10 минути. Колко часа лекции имаш днес?

Иван: Трябва да видя програмата. Имам 3 часа — от 11 часа до 14 часа

Георгиос: Моля те за една услуга. Утре искам да замина за Гърция. Можешь ли да дойдеш с мене до самолетната агенция?

Иван: В колко часа ще пътуваш?

Георгиос: Самолетът излита в 8 часа и 20 минути. 

В самолетната агенция

Госпожа Иванова: Здравей Георгис! Билетът ти е готов. Трябва да отидеш на аерогарата 2 часа по-рано. Бъди там в 6 и половина!

Георгиос: О, много рано трябва да стана!

Иван: Не се безпокой, аз ще те закарам на летището! Ще ти дам едно българско списание за четене по время на полета. 


Речник: 

Обаждам се (аш) — звонить
Обаждане — звонок

Толкова — столько, настолько

Часовник — часы

Излитам (аш) — вылетать
излетя (иш) — вылетить

Прилитам (аш) — прилетать
Полет — полет

Виждам (аш) — видеть
Видя — увидеть

Замина (еш) — уехать

Дойда (еш) — придти, приехать

Пътувам (аш) —  путешествовать
Пътуване (пътувания) — путешествие (путешествия)

Безпокоя се (иш) — беспокоится
Не се безпокойти— не волнуйтесь

Не е точен =не е верен

Бъди (глагол съм в повелителном наклонении) быть, есть

Бъ(а)ди здрав — будь здоров, бъдете здрави — будьте здоровы