Дни недели, месяцы, обозначение времени

Дни недели

Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя

А всичко заедно дават седмица

Месеци (месяцы)

Зима

Декември
Януари
Февруари

Пролет

Март
Април
Май

Лято

Юни
Юли
Август

Есен

Септември
Октомври
Ноември

наречия времени

Днес — сегодня
Сега — сейчас
Утре — завтра
Другиден (вдругиден) — послезавтра
Вчера— вчера
Завчера — позавчера
Ден — день
Сутрин — утро

Вечер — вечер
Нощ — ночь
Снощти (сношти) — Вчера вечером
Вечерта — сегодня вечером
Пладне — полдень
Полунощ — полночь
Току що — только что
Преди 5 (пет) минути — пять минут назад

Вече — уже
Рано — рано
Късно — поздно
Скоро — скоро
Отскоро — недавно
Отдавна — давно
Понякого — иногда
Веднага — сразу
Никога — никогда
Досега — до сих пор
Винаги — всегда
Пак — снова, еще раз
Отново — снова, опять

Изведньж — вдруг, внезапно
Веднъж — однажды
Още веднъж — еще раз
След — после
След това — после этого
След време — потом, через какое-то время
После — потом
Отначало — сначала
И това е — и всё

Предложения

Аз ставам рано
Я встаю рано

След това отивам в кухнята
После этого иду на кухню

Понякого аз ходя на кино
Иногда я хожу в кино

Вечерта ние гледаме телевизия
Сегодня вечером мы смотрим телевизор

Къде (накъде) отиваш?
Куда ты идешь?

Защо не попиташ преподавателка?
Почему не спросишь преподавателя?

Днес петък ли е?
Сегодня пятница?

В червъртък аз отивам на театър
В четверг я иду в театр