Глаголы исключения

1 спражение

чета — читать

режа — резать

плача —  плакать

лъжа — лгать

пиша —  писать

2 спряжение

лежа — лежать

мълча — молчать

държа — держать

уча — учить

1 спряжение

аз

ти

той

тя

той

ние

вие

те

чета

четеш

чете

чете

чете

четем

четете

четат

режа

режеш

реже

реже

реже

режем

режете

режат

плача

плачеш

плаче

плаче

плаче

плачем

плачете

плачат

лъжа

лъжеш

лъже

лъже

лъже

лъжем

лъжете

лъжат

пиша

пишеш

пише

пише

пише

пишем

пишете

пишат

2 спряжение

аз

ти

той

тя

той

ние

вие

те

лежа

лежиш

лежи

лежи

лежи

лежим

лежите

лежат

мълча

мълчиш

мълчи

мълчи

мълчи

мълчим

мълчите

мълчат

държа

държиш

държи

държи

държи

държим

държите

държат

 

уча

учиш

учи

учи

учи

учим

учите

учат

ЧЕТА — читать

Чета интересна книга. Чета на глас. Чета за изпит. Чета нравоучение. Чета лекции. Чета притаена радост в погледа й. Чета между редовете. Чета по диагонал. 

РЕЖА — резать

Режа хляб. Режа дърва. Режа от хляба. Режа си брадата. Късо го (я) режи — говори накратко.  

ПЛАЧА  — плакать

Плача с глас (плачет в голос). Земята плаче за дъжд. Майка плаче. Плаче за още. 

 

ЛЪЖЕ — лгать

Лъже, че взема голяма заплата. Лъже като дърт циганин (лжет как грязный циганин). Лъже я, че ще ѝ купи къща. Лъже го вече две години и не иска да се оженят. Лъже избирателите, че ще ми осигури работа с новия завод.

ПИША — писать

Пиша с тебешир по дъската. Пиша отчета. Пиша писмо. Пиша стихове. Пиша опери. Какво пише вестникът за последните събития? Какво ти писаха по математика? Пиша много грозно, нечетливо. 

ЛЕЖА — лежать

Лежа на леглото. Котката лежи на пода. Лежа шест месеца в болницата. Лежи болен вече една седмица.

Лежа на гръб. — Разг. Бездействам, мързелувам. Лежа на тази кълка. — Разг. Разчитам, надявам се на нещо несигурно.
• Лежи ми на сърцето. 1. — Измъчва ме, тревожи ме нещо.
2. Обичам, харесвам, допада ми нещо или някой.
• Лежи на моя гръб. — Длъжен съм да се занимавам, да се грижа за нещо или за някого. И децата на сестра му лежат на негов гръб. Всичката работа лежи на мой гръб.

МЪЛЧА — молчать

Да мълчиш за писмото. Историята мълчи.

ДЪРЖА — держать

Държа чанта. Държа детето. Държах го под ключ. Държа под напрежение.

УЧА — учить

Уча математика. Учим много предмети. Уча английски. Уча право. Уча в езикова гимназия.

Опубликовать комментарий

Оставить комментарий